Ponedjeljak, utorak, petak:
Srijeda i četvrtak:
Subota:
07:00 - 14:30
13:00 - 20:30
08:00 - 13:00
Zatražite ponudu
Zatražite ponudu
15.04.2015. Što su proteze ili mobilni protetski nadomjesci? Proteze su mobilni protetski nadomjesci koje se vade iz usne šupljine te se na taj način vrši njihova higijena.

Postoje dvije vrsta proteza koje izrađujemo prema pacijentu s obzirom na njegovo stanje u usnoj šupljini, odnosno to se odnosi na broj zuba koji je preostao u ustima, s obzirom na broj zuba postoje djelomične i potpune proteze.

Djelomične proteze se izrađuju kada u ustima nedostaje tri ili više zuba. dok potpune proteze izrađujemo kad u usnoj šupljini više nema niti jednog zuba.

Djelomične proteze mogu biti raznovrsne s obzirom na oblik i izbor materijala.

Plastične proteze su izrađene od akrilata dok wironit proteze od metala. Često se kombiniraju djelomične proteze sa fiksnim mostovima pa se onda takav rad u kombinaciji sa keramičkim mostom i metalnom protezom, koje su međusobno pričvrščene sa raznim kopčama, nazivaju kombiniranim radovima.

Djelomične proteze se pričvrščuju na preostale zube putem kvačica koje mogu biti žičane a one se nalaze u akrilatnoj protezi dok se lijevane kvačice koje su mnogo čvršće i preciznije izrađuju od metala.

Potpune proteze su izrađene od akrilata i njihovo pričvrščivanje isključivo ovisi o preostalom stanju koštanog grebena i sluznice jer se za pričvršćivanje koristi isključivo vakum između proteze i sluznice usne šupljine, što je ponekad u donjoj čeljusti teže postići pa su pacijenti prisiljeni upotrebljavati ljepila za proteze.

Takve potpune proteze možemo riješiti i sa umetanjem implantata u kosti i na taj način osigurati čvrstoću ležišta pomoču posebnih kopči koje drže protezu na mjestu.